Reklamation skall göras snarast efter att varan mottagits, dock senast inom 14 dagar efter mottagandet. Om skälet till reklamation beror på oss, defekta varor, står vi för eventuella extrakostnader. Om skälet till reklamation beror på felköp eller på annat sätt beror på kunden och varan är felfri, s.k. öppet köp, står kunden för alla extra kostnader. Varorna ska returneras till oss oanvända och allt emballage helt.
Kontakta oss alltid på e-mejl 123artprint@gmail.com före varan returneras.

Det är kundens ansvar att kontrollera att paketet är helt. Utför en granskning av paketet när det hämtas ut från posten, skulle skador upptäcka på godset hemma ska kunden anmäla det på respektive utlämningsplats och sedan ta kontakt med oss. Det är viktigt att gör detta inom 24 timmar efter det att paketet lösts ut.