ROJALIST.SE
KAROLINER FRÅN ARMELDTS ÅTERTÅG av Gustaf Cederström

KAROLINER FRÅN ARMELDTS ÅTERTÅG av Gustaf Cederström

250 SEK
Generallöjtnant Carl Gustaf Armfeldts återtåg (också kallat Armfeldts dödsmarsch) av Gustaf Cederström 1923.
Efter Karl XII:s död blev alla svenska trupper beordrade till återtåg till Sverige. Armfeldt och hans nästan 6000 karoliner vandrade mot Sverige från Østby i Tydal i Norge. 3000 man dog i snöstormen, På den vidare färden ned till Duved  i Sverige där inkvartering var ordnad för soldaterna, dog ytterligare cirka 700 man. Av de överlevande cirka 2100 soldaterna blev ungefär 600 invalidiserade för resten av livet.
Konsttryckt på duk i storlek 0,60 x 0,47 meter.