GUSTAV II ADOLF s HÄST STREIFF VID SLAGET I LÜTZEN av CARL FREDRIK KIÖRBOE

259 kr

GUSTAV II ADOLFS HÄST STREIFF VID SLAGET I LÜTZEN av CARL FREDRIK KIÖRBOE  (1799-1876).


"Streiff var en oldenburgare och Gustav II Adolfs stridshäst, som han red i slaget vid Lützen. Streiff avled 1633 i Wolgast och finns idag att beskåda i uppstoppat skick på Livrustkammaren i Stockholm och den ingår i Livrustkammarens logotyp. Det är den bäst bevarade och äldsta uppstoppade hästen som idag finns på ett museum.

Streiff uppkallades efter översten i svensk tjänst, Johan Streiff von Lauenstein som hade sålt hästen till Gustav II Adolf för 1000 riksdaler, vilket på den tiden motsvarade 30 årslöner för en målare. En vanlig häst kostade mellan 70 och 80 riksdaler.

När hästen stoppades upp gjordes först träkroppen. Den visade sig vara för liten, så man var tvungen att skära bort mycket hud för att trä på skinnet på träet. Därför ser Streiff idag mycket oproportionerlig och liten ut, inte som den stora häst han en gång var." (Wikipedia)

Konsttryckt på duk i originalstorlek 0,54 x 0,75 meter.