SVERIGES KONUNG GUSTAV IV ADOLF 1809 av PER KRAFFT D.Y.

340 kr

Porträtt av kung Gustav IV Adolf (1778-1837) iklädd uniform m/1801 för Kunglig Majestäts drabanter. Målning från 1809 av Per Krafft den yngre (1777-1863).

”Galenpanna?” Ingen svensk kung har fått ett så dåligt - och lögnaktigt - eftermäle. Kungens olycka var till stor del odugliga officerare och därtill konspiratörer som fördrev honom från till en allt för tidig död i armod och ensamhet på ett värdshus i Sankt Gallen, Schweiz.

ÄNTLIGEN I STORT FORMAT!


Konsttryckt på duk i större storleken 0,70 x 0,56 meter.


Mycket fin reproduktion, konsttryckt på canvas duk (Digitex, syntetiskt strukturerad canvas framtagen för senaste teknologi och absolut bästa tryckresultat) med dubbelt färglager för superlyster! (Med vit marginal för inramning.)