HERTIG KARL ( Karl XIII ) I SLAGET VID HOGLAND av Per Krafft d.y.

350 kr

HERTIG KARL ( Karl XIII ) I SLAGET VID HOGLAND av Per Krafft d.y.  (1777-1863).


Konsttryckt på duk i storlek 0,70 x 0,84


Slaget utkämpades den 17 juli 1788 då de svenska och ryska flottorna under sex timmar stred hårt vid ön Hoglands norra sida. Den nybyggda svenska flottan leddes nominellt av den yngre brodern till den svenske kungen Gustav III, hertig Karl av Södermanland. Den ryska befälhavaren var amiral Samuel Greigh.


I slaget dödades 300 svenskar och 600 ryssar. Den ryska flottan var större till numerären men det svenska artilleriet var överlägset. Striden kom att bli oavgjord eftersom de båda flottornas fördelar utjämnade oddsen. En av de främsta orsakerna till varför svenskarna inte kunde avgöra slaget var att man fick brist på ammunition. Efter slaget drog sig den svenska flottan tillbaka till Sveaborg och stannade kvar där i fyra månader innan man kunde dra sig tillbaka till Karlskrona inför vintern. (Wikipedia)


Hertig Karl står i fas höger, iförd uniform utan rock men med ordensband och hatt, på signalskeppet ”Konung Gustaf III”. Han håller en ropare i höger hand och pekar med den vänstra. Bakom honom till vänster står flaggkaptenen Nordenskjöld, till höger amiral Wrangel, kapten Bunge, major Erik Klint och fänrik Gustaf Klint. Bakom gruppen mast.
I bakgrunden manskap och segel, längst till höger hissas svenska flaggan på ryska linje-skeppet Vladislaff, allt insvept i rök. Påskrift på en brädlapp i däcket: ”Signal skeppet Konung Gustaf 3:dje 1788” (enl. CXV-inv.). (Text: Nationalmuseum)


OBS! Denna bild är i perfekt museumskvalitet.