KARL XII SKÅDAR MOT NORGE av JOHANN HEINRICH WEDEKIND

350 kr

Kung Karl XII (1682-1718) avbildad i blå uniform, pekande mot ett norskt fjällandskap. Bilden gjordes 1819, ett år efter krigarkungens död, av Johann Wedekind.


Johan Heinrich Wedekind, född den 15 augusti 1674 troligtvis i Tallinn, död 1736, blev utbildad av Ernst Wilhelm Londicer i Tallinn och ansökte efter dennes död 1697 hos Kungl. Maj:t i Stockholm om att få överta Londicers privilegium att få utöva sin konst obehindrad av skråtvånget i hela riket. Wedekind var verksam i Lübeck 1698 och återkom 1700 till Tallinn för sitt giftermål med apotekardottern Anna Katarina Heidenreich. Han var verksam i de svenska områdena runt Östersjön (också i "det egentliga" Sverige) och är känd för flera porträtt av Karl XII, militärer och andra högreståndspersoner fram till cirka 1719 . Därefter flyttade han till Narva och sedan till Sankt Petersburg, där han blev Peter den stores hovmålare. (Wikipedia)


MUSEUMSKVALITET!

Konsttryckt på duk i jättestorlek 0,80 x 0,67 meter.