KAROLINER FRÅN ARMELDTS ÅTERTÅG av Gustaf Cederström

250 kr

Generallöjtnant Carl Gustaf Armfeldts återtåg (också kallat Armfeldts dödsmarsch) av Gustaf Cederström 1923.
Efter Karl XII:s död blev alla svenska trupper beordrade till återtåg till Sverige. Armfeldt och hans nästan 6000 karoliner vandrade mot Sverige från Østby i Tydal i Norge. 3000 man dog i snöstormen, På den vidare färden ned till Duved  i Sverige där inkvartering var ordnad för soldaterna, dog ytterligare cirka 700 man. Av de överlevande cirka 2100 soldaterna blev ungefär 600 invalidiserade för resten av livet.
Konsttryckt på duk i storlek 0,60 x 0,47 meter.