FJÄRÅS HALLAND 1917 av ELIAS ERDTMAN

240 kr

En vacker landskapsmålning från Fjärås socken i Fjäre härad Halland, anno 1917. Konstnären är svensken Elias Erdtman (1862-1945).

Kultfakta:

Från stenåldern finns lösfynd, cirka 80 boplatser och två gånggrifter vid Gödestad. Från bronsåldern finns högar och flera gravröse. Från järnåldern finns ett tiotal gravfält, känd är Li gravfält, och fyra fornborgar. Ett fynd med en guldbrakteater med runinskrift har påträffats vid grävning. Även en armring av silver har här hittats som är daterbar till vikingatid.

Fjärås socken är centralbygden i Fjäree härad som omtalas av den romerske historikern Jordanes.

Merparten av den svenska pepparroten kommer från odlingarna i och kring orten Fjärås.

Konsttryckt på duk i originalstorlek 0,41 x 0,67 meter.

Konsttryckt på duk (Digitex, syntetiskt strukturerad canvas framtagen för senaste teknologi och absolut bästa tryckresultat) med dubbelt färglager för superlyster! (Med vit marginal för inramning.)