KONFIRMATION I FLODA KYRKA DALARNA 1885 av OLOF ABORELIUS

340 kr

Olof Aborelius (1842-1915) tillhör en skara duktiga men nu tyvärr nästan glömda svenska konstnärer. Hans motiv är hämtade från Dalarna, Bergslagen, Stockholm, Västkusten, Schweiz och Italien.


Efter sju års studier vid Konstakademien for Arborelius på en treårig studieresa i Europa. När han år 1872 återkom till Sverige blev han utnämnd till agré vid Konstakademien. Han var under några år verksam som överlärare där och vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. År 1902 utnämndes han till professor vid Konstakademien.


Olof Arborelius formades av det svenska genremåleriet på 1860-talet och anslöt nära till Düsseldorfskolan. Han anslöt sig visserligen tidigt till opponentrörelsen på 1880-talet men influerades mycket lite av det impressionistiska måleriet. I motivvalen tog han dock till sig opponenternas fria realism.


Detta är en underbar folklivsskildring från Floda i Dalarna 1885. Konsttryckt på duk i storformatet 0,60 x 0,90 meter.


Konsttryckt på duk (Digitex, syntetisk strukturerad canvas framtagen för senaste teknologi och absolut bästa tryckresultat) med dubbelt färglager för superlyster! (Med vit marginal för inramning.)