CARTA MARINA av ÄRKEBISKOP OLAUS MAGNUS Karta över Norden Baltikum Thule 1539

320 kr

Carta marina är den tidigaste någorlunda korrekta kartan över Norden och Baltikum. Kartans upphovsman, Olaus Magnus (1490–1557), Sveriges siste katolske ärkebiskop, lade ner tolv års arbete på kartan innan den trycktes i Venedig år 1539. Kartan utgjorde ett förarbete till Olaus Magnus storverk Historia de gentibus septentrionalibusHistoria om de nordiska folken.

På kartan finns två öar utritade som inte existerar i verkligheten. Mellan Orkney öarna och Färöarna finns "Tile" utritat, som enligt kartan hade 30 000 invånare, och här avses troligen det mytiska landet Thule. Utanför Murmansk står "Insula Magnetum", som troddes vara platsen för den Magnetiska nordpolen.

Alla äldre färgade kartor är handfärgade.

Konsttryckt på duk i jätteformatet 0,68 x 0,91 meter.