GOTHIA 1688 ANTIK KARTA ÖVER SÖDRA SVERIGE HALLAND SKÅNE

175 kr

Kartan är ett fascinerande fenomen. Självfallet är det imponerande att se hur människan även från mycket enkla, ja rent av primitiva mätmöjligheter dock skapade geografiska ritningar som år efter år, sekel efter sekel, närmade sig den naturliga fullkomlighet som dagens kartografiska forskning presenterar.

Samtidigt är det spännande att följa kartornas ständigt ändrade gränsdragningar där varje krig och varje fredsfördrag ändrar samtidens kartor.

Men utöver den vetenskapliga och den geopolitiska aspekten har kartan även en konstnärlig sida. Kartor är vackra i sig, korrekta eller inte. Kartografens minutiösa arbete inom en artistisk ram. Inte att undras över att KARTAN fortfarande fascinerar!

GOTHIA Södra Sverige karta från 1688

Danmarks och Norges närvaro är fortfarande markant!

Konsttryckt reproduktion (nytryck) i storlek 0,60 x 0,75 meter på 150 gram/m2 satin konstpapper.