PANSAR BÅTEN HMS SVERIGE av JACOB HÄGG (AFFISCH A1)

190 kr

Konsttryckt reproduktion (nytryck) på 150 gram/m2 satin konstpapper i stora A1 storleken 0,60 x 0,86 meter.

När regeringen Staaf skrinlade planerna på att bygga ett stort och moderna pansarskepp, väckte detta stark indignation i folket. Pansarbåten Sverige byggdes för privata medel i den så kallade Pansarbåtsinsamlingen 1912. Pengar flöt in i snabbare takt än vad någon beräknat, och därmed kunde Kungliga Marinförvaltningen och Pansarbåtsföreningen – som skött insamlingen – snart lägga sin beställning vid Götaverken. Totalkostnaden för Sverige uppgick till 13 450 000 kronor (knappt 350 miljoner kronor i 2009 års penningvärde!).

Sverige sjösattes 3 maj 1915.

Denna bild gavs ut som en litografi med den maffiga titeln ”Fosterlandskärlekens Gåfva till Sverige 1912-1914”, utgiven av Svenska Pansarbåtsföreningen.