PANSAR KRYSSARE HMS FYLGIA OCH MS SAGA av JACOB HÄGG

340 kr

PANSARKRYSSARE HMS FYLGIA OCH MS SAGA av marinmålaren, konteramiral Jacob Hägg (1839-1931).

Konsttryckt på duk i storlek 0,67 x 1,00 meter.

HMS Fylgia var en pansarkryssare som tillhörde den svenska marinen. Fartyget sjösattes vid Finnboda varv den 20 december 1905 och levererades den 21 juni 1907. Fartyget tjänstgjorde under första världskrigets beredskapstid, och lades i fartygsreserven i början av 1930-talet. På grund av andra världskrigets utbrott moderniserades fartyget och var i tjänst även under detta krig. Fartyget utrangerades den 30 januari 1952 och användes därefter som målfartyg innan hon såldes år 1957 för skrotning i Köpenhamn. Kanonerna i fartygets fyra dubbeltorn togs tillvara och användes som fortifierade kanontorn i Kalix-linjen kring Kalix.

Enligt H.K.H. Hertigen av Södermanland Prins Vilhelm skall tavlan föreställa Fylgias möte med Saga i Nordsjön under Fylgias jungfruresa till Amerika.