SVENSKA FLOTTANS STRIDSFARTYG 1903 av JACOB och ELEONORA HÄGG (AFFISCH)

190 kr

En fantastisk plansch som visar Sveriges krigsflotta 1903: Pansarbåtar, kryssare, jagare, torpedbåtar, kanonbåtar, ett ballongfartyg och en ubåt!

Av marinmålaren Jacob Hägg (1839-1931) och hans hustru Eleonora Hägg (1850-1919).

Denna reproduktion (nytryck) är konsttryckt på 150 gram/m2 satin konstpapper i stora formatet 0,44 x 0,90 meter .

OBS! Angivna måtten gäller TRYCKTA BILDEN! Det tillkommer EN VIT KANT på cirka 1,5 cm runt hela bilden.