PEDER SUNNANVÄDER OCH MÄSTER KNUT SKYMFLIGA INTÅG I STOCKHOLM 1526 av CARL HELLQVIST

340 kr

Den svenske historiemålningens mästare, CARL GUSTAF HELLQVIST (1851-1890) målade 1879 denna ikoniska bild på Peder Sunnanväders och Mäster Knuts skymfliga intåg i Stockholm 1526.

Konsttryckt på duk i jättestorlek 0,70 x 0,98 meter.

MUSEUMSKVALITET!

Peder Jakobsson, död 18 februari 1527, var en svensk katolsk präst, biskop av Västerås stift (1523) och kansler. I Peder Svarts krönika kallas han nedsättande för Peder Sunnanväder.

Tillsammans med Knut Mikaelsson startade han i Dalarna vintern 1524–1525 en hätsk agitation mot Gustav Vasa,. Under sommaren 1525 flydde han till Norge, men återvände efter några månader till Sverige med löfte om fri lejd.

Gustav Vasa bröt dock sitt lejdlöfte och ställde Peder Jakobsson inför rätta. Rättegången mot herr Peder hölls i Uppsala och slutade med att han avrättades den 18 februari 1527.

Knut Mikaelsson, även Mäster Knut, avrättad 21 februari1527 i Stockholm, var en svenskkatolskpräst, biskopelectus, domprost, riksdagsman och upprorsledare.

Knut Mikaelsson blev baccalaureus 1509 och benämns sedermera magister. Han deltog i dagtingan i Uppsala 1520, där Kristian II erkändes som regent och Kristina Gyllenstierna benådades för sitt uppror. Mikaelsson blev därefter utnämnd till domprost i Västerås stift och riksföreståndare Gustav Vasas kansler. Han deltog i riksdagen 1523.

Han utsågs 1523 till ärkebiskop av domkapitlet med erkännande av Gustav Vasa och påven Hadrianus V, men var under lång tid electus (utnämnd men inte installerad). Innan han hann tillträda dömdes han emellertid för samröre med Peder Jakobsson, även kallad Peder Sunnanväder, och förlorade därmed sitt biskopsämbete.

De båda flydde till Dalarna där de låg bakom första dalupproret. För sin medverkan i detta dömdes Knut Mikaelsson till döden i Stockholm.

På Stortorget tvingades han dricka bödeln till och avrättades 21 februari 1527.