STOCKHOLM FRÅN MÄLAREN 1887 Bilaga till Arbetarens Vän 1899

180 kr

STOCKHOLM FRÅN MÄLAREN 1887 av OTTO AUGUST MANKELL (1838-1885).

Bilaga till Arbetarens Vän nr. 1, 1899 (pris 3 kronor). Tryck: Lit. Central-Tryckeriet, Stockholm.

Arbetarens vän var en svensk tidning för "nykterhet, sedlighet och gudsfruktan" som gavs ut i Stockholm åren mellan 1875 och 1911. Mellan 1875 och 1903 utgavs den av Oscar Berg (1839-1903).

Berg bedrev grosshandel i läderbranschen i Stockholm och var Rumäniens generalkonsul 1880–1891. År 1875 blev han medlem i Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Han var ledamot av riksdagens första kammare för Kopparbergs län 1876–1884 och av andra kammaren för Stockholms stad 1888–1890 samt var ledamot av kyrkomötet 1883.

Reproduktion (nytryck) från varsamt restaurerad originalplansch, tryckt i originalstorlek 53 x 73 cm.