STOCKHOLM UTSTÄLLNINGEN 1897 Bilaga till Arbetarens Vän

180 kr

Så här skriver Wikipedia om utställningen i Stockholm 1897:

”Allmänna konst- och industriutställningen (Stockholmsutställningen 1897) på Djurgården i Stockholm 1897 var en storslagen utställning över vad Sveriges (och Norges - som var i union då) industrialism kunde åstadkomma. Den anordnades av dåvarande kronprins Gustaf, senare kung Gustaf V, med anledning av kung Oscar II:s 25-årsjubileum som regent. Utställningen, som öppnade den 15 maj 1897 och stängde den 3 oktober 1897, var den fjärde i en serie av skandinaviska konst- och industriutställningar, som tidigare hade hållits i Stockholm 1866, i Köpenhamn 1872 och 1888.”


Denna plansch publicerades i tidningen ”Arbetarens Vän” nummer 1, 1898.( Arbetarens vän var en svensk  tidning för "nykterhet, sedlighet och gudsfruktan" som gavs ut i Stockholm åren mellan 1875 och 1911.

Konsttryckt reproduktion (nytryck) i jättestorlek 0,55 x 0,75 meter på 150 gram/m2 satin konstpapper.