VINTERMOTIV STOCKHOLMS STRÖM 1899 av ALFRED BERGSTRÖM

330 kr

En fräsch och frostig dag februari 1899 vid Stockholms Ström förevigad av konstnären och professor vid Konstakademien Alfred Bergström (1869-1930).

Från kajen vid Blasieholmen tippas slädarnas snölass i vattnet. I bakgrunden reser sig Söders höjder. Alfred Bergström har fångat ljusets effekter i det snövita landskapet. I förgrunden framträder snödrivorna i en nyansrikedom av bländande dagrar och blåvioletta skuggor. Det starka intresset för ljusreflexer antyder intryck från impressionismen under konstnärens utlandsvistelser vid mitten 1890-talet. (Nationalmuseum / Wikipedia)

Museumskvalitet.

Konsttryckt på duk i storlek 0,68 x 0,90 meter.