EN SVENSK KRISTEN KORSRIDDARES JUL av RICH. LARSSON

240 kr

Den Svenske Riddarens Jul, av Rich. Larsson från början av förra seklet. En vacker, traditionell, stämningsfull och sällsynt bild som hör svenska julen till.

Konstryckt på duk i storlek 0,60 x 0,45 meter.