VANDRANDE RIDDARE RÄDDAR NAKEN JUNGFRU I NÖD av Sir JOHN EVERETT MILLAIS

240 kr

Detta är en mycket känd och omskriven tavla målad 1870 av den framträdande engelske konstnären Sir John Everett Millais (1829-1896).

Bilden visar en vandrande riddare (Knight-Errant) som räddar en jungfru i nöd. Kvinnan är bunden till ett björkträd men skärs loss av den unge riddaren. Uppe till höger i bilden ser man överfallsmännen på flukt. Det är blodfläckar på svärdet och man kan skymta en död kropp bakom riddaren.

Konstverket fick blandad kritik och visade sig svårsåld. Millais målade ursprungligen flickans huvud vänt mot riddaren, men detta togs illa upp av kritikerna som satte frågtecken vid hennes moral. Efter att han ändrade bilden, såldes tavlan snabbt!

Vill du läsa mera om de vandrande riddarna?

https://en.wikipedia.org/wiki/Knight-errant

Konsttryck i större formatet 0,60 x 0,44 meter.