KULLERVOS FÖRBANNELSE av Akseli Gallen-Kallela

320 kr

KULLERVOS FÖRBANNELSE   (1899) av Akseli Gallen-Kallela (1865-1931).

Konsttryckt på duk i storlek 0,90 x 0,50 meter.

Kullervo är hjälten i Kullervodiktverket i Kullervo är hjälten i Kullervodiktverket i Kalevala.

Stoffet till berättelsen om Kullervo samlades främst in i Ingermanland, sedan den så kallade gamla Kalevala utkommit 1835. Elias Lönnrot sammanställde diktverket, som i sin tur grundade sig på internationellt sagostoff.