GENERALGUVERNÖR I SKÅNE GREVE MAGNUS STENBOCK av Georg Engelhard Schröder

340 kr

Magnus Stenbock, född 12 maj 1665 i Stockholm, död 23 februari 1717 i Köpenhamn, var en svensk greve och officer.

Stenbock ledde Kalmar regemente från 1699 och Dalregementet från 1700 samt utnämndes till generallöjtnant 1704, general 1705, generalguvernör i Skåne 1705

och fältmarskalk 1713.

Detta är ett ståtligt porträtt av greve Stenbock, utförd av Georg Engelhard Schröder(1684-1750).


Konsttryckt på duk i storleken 0,85 x 0,66 meter.