Medan de flesta kanske redan har tagit ut sin sommarsemester, tar vi på NATURKONST.SE vår semester nu. Från och med den 22 augusti till och med den 15 september håller vi semesterstängt.

Fortsatt glad sommar och välkommen till en härlig höst.

Mvh

Karl Reichert & co.