TRE KRONOR – SLOTTSBRANDEN STOCKHOLM 1697 av Johan Fredrik Höckert

360 kr

TRE KRONOR – SLOTTSBRANDEN STOCKHOLM 1697 av Johan Fredrik Höckert.


Historieskrivaren Anders Fryxell skildrar slottsbranden i Stockholm 7 maj 1697 i sina berättelser ur svenska historien utgivna ”till ungdomens tjenst” 1853.


1866 skildrar konstnären Johan Fredrik Höckert (1826-1866) slottsbranden ut ifrån Fryxells berättelse:


Riksänkedrottningen Hedvig Eleonora av Hollstein-Gottorp leds ut. På sin högra sida har hon prinsessan Ulrica Eleonora. Och på sin vänstra sida den unge Karl XII. Till höger i bakgrunden ser vi hur liket av Karl XI bärs ut, och vi kan också känna igen en av riksregalierna, spiran, som räddas. Kanske är det riksbanéret som skymtar allra längst bak. Scenen tilldrar sig i ett av slottet Tre Kronors trapphus, som rätt mycket påminner om stora trappan i Kalmar slott. (Bengt M. Holmquist)


OBS! Denna bild är i museumskvalitet .

Konsttryckt på duk i storlek 0,71 x 0,95 meter.