BRANDSKATTNINGEN AV VISBY av CARL GUSTAF HELLQVIST

350 kr

BRANDSKATTNINGEN AV VISBY (1882) av CARL GUSTAF HELLQVIST (1851-1890)

Danskekungen Valdemar Atterdags brandskattning av Visby, som genomfördes efter det stora slaget som ägde rum den 27 juli 1361 utanför stadens ringmur.

Stadens invånare fick betala med en del av sina samlade skatter för det fördrag som ingicks två dagar efter striden utanför murarna. Detta gick ut på att Valdemar erkände alla rättigheter och friheter som Visby hade. Enligt sägnen sägs kungen ha ställt fram tre ölkar på Visby torg och krävt att Visbyborna inom tre "solmärken" skulle ha fyllt karen med guld, silver och andra dyrbarheter.

Konsttryckt på duk i storlek 0,61 x 1,00 meter.