FRITHIOF GÅR I LANDSFLYKT av AUGUST MALMSTRÖM

345 kr

FRITHIOF GÅR I LANDSFLYKT av AUGUST MALMSTRÖM (1829-1901)

Frithiofs saga är ett diktverk av Esaias Tegnér, som första gången publicerades i bokform 1825; delar av verket hade tidigare publicerats i Götiska Förbundets tidskrift Iduna.

Verket är inspirerat av Fritjof den djärves saga som är en isländsk så kallad fornaldarsaga.


Detta är en av många vackra illustrationer till Frithiofs Saga som August Malmström gjorde till 2:a upplagan 1888. Detta var oljemålningar. (Han hade tidigare illustrerad förstautgåvan 1876 med en serie teckningar.) 

Konsttryckt på duk i (cirka) originalformatet 0,96 x 0,70 meter.