WOTANS AVSKED MED VALKYRIAN BRÜNHILDE 1910 av FERDINAND LEEKE efter RICHARD WAGNER

240 kr

Den tyske konstnären FERDINAND LEEKE (1859-1923?) fick av komponisten Richard Wagners son Siegfried Wagner uppdraget att göra målningar från tio av Richard Wagners operar.

Konsttryckt på duk i storlek 0,60 x 0,43 meter.

Brünhilde, även Brynhilde, dramatisk sopran, är hjältinnerollen i Richard Wagners musikdramatiska verk Nibelungens ring. Brünhilde framträder i de tre operorna Valkyrian, Siegfried och Ragnarök. Brünhilde är halvgudinna och en av nio valkyrior som förekommer i Nibelungens ring. Hennes mor är Erda, urmodern, som fadern Wotan i och med sin otrohet gentemot hustrun Fricka, avlat sina nio döttrar med. Brünhilde är Wotans favoritvalkyria, vilket förklarar de kval han lider gentemot henne i andra akten av operan Valkyrian. Titeln anspelar här på just Brünhilde.